Flicka Med Slips

Tempera/0lja 130x130 cm

Handcoloured

Tempera/Olja 38x40 cm

Jag ska måla hela världen lilla mamma

Tempera/Olja 120x120 cm

Stranden I

Tempera/Olja 150x120 cm

Stranden II

Tempera/Olja 80x120 cm

My way II

Tempera/Olja 25x25 cm

Måttlig Sikt I

Tempera/Olja 150x118 cm

Måttlig Sikt II

Tempera/Olja 65x118 cm

With God On Our Side I

Tempera/Olja 95x70 cm

With God On Our Side II

Tempera/Olja 95x70 cm

Reach

Tempera/Olja 90x120 cm

Hallå I

Tempera/Olja 38x34 cm

Hallå II

Tempera/Olja 27x34 cm

Hallå III

35x30 cm

Hopp

Tempera/Olja 100x130 cm

Lågt vatten

Tempera/Olja 120x68 cm

Selfie

Tempera/Olja 120x150 cm

From Me To You

Tempera/Olja 39x57 cm

Kostym&slips

Tempera/Olja 150x68 cm

Trådarna I

Tempera/Olja 30x30 cm

Trådarna II

Tempera/Olja 30 x 30 cm