Biologisk mångfald
- en konstvandring runt Herrhagen


13 juni - 26 juni 2020

Vernissage 13 juni kl 14.00 Bergslagsgatan 11, Karlstad

”Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”
(Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald.)

Jag har beslutat mig för att titta på variationsrikedomen hos människan.

En skylt med texten ”Jag är Herrhagen” samt en QR kod som leder till ett bildspel av människor som bor eller arbetar på Herrhagen. De flesta av oss tänker på växter och djur när man nämner begreppet Biologisk mångfald. Jag har alltid haft människan som motiv i min konst och så även här. Ansikte, kropp och rörelse. 

I detta verk vill jag visa vad viktig den enorma variationsrikedom är, som vi människor besitter.Det är viktigt att alla får plats, oavsett kultur, utseende, hudfärg, kön eller ålder.

Den biologiska mångfalden hos oss människor är stor och det är just variationen som gör det vackert.