Accepted/not accepted

är en installation som består av en entrégrind som styrs av en surfplatta. Besökaren trycker på en knapp för att öppna grinden.
Slumpmässigt öppnas den eller förblir stängd. En röst meddelar Accepted eller Not accepted.
Den besökare som släpps igenom kan gå in i ett litet rum och där ta ett klistermärke med texten: ”accepted” och gå ut på andra sidan

Rummet är 124cm x 124cm, höjd 240cm. Vitmålat på två sidor, ljusgrå på två sidor.Text på utsidan accepted i grönt och not accepted i rött.

Två podier med en surfplatta och högtalare på den högra och en entrégrind som styrs av surfplattan. Avspärrningsband mellan entrégrind och rum, ca 1,5 m mellan rum och grind.