MARGARETHA JANSSON

Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex Acceptans, Positioner, Identitet, Mätbarhet. Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra.

Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck fascinerar mig mycket.

På gång ...

Galleri Lars Hjelm

Karlstad

16/3 - 7/4  2018

Karlskoga konsthall

Karlskoga

4/8 - 19/8 2018

Följ mig