MARGARETHA JANSSON

Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex Acceptans, Positioner, Identitet, Mätbarhet. Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra.

Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck fascinerar mig mycket.

På gång ...

Karlskoga konsthall

Karlskoga

4/8 - 19/8 2018

Galleri Uddenberg

Göteborg

Vernissage 23/2 2019

Följ mig