MARGARETHA JANSSON

Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex Acceptans, Positioner, Identitet, Mätbarhet. Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra.

Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck fascinerar mig mycket.

På gång ...


Götene konstförening

Götene

14/1 - 8/2 2019

Galleri Uddenberg

Göteborg

 23/2 - 10/3  2019

Klippans konsthall

Klippan

12 oktober – 17 november 2019

Följ mig